12 PÇcpusdien by 100. Debija Mp3 Download Lyrics Album Song Free

Artists by letters : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYTZ #

100. Debija - 12 PÇcpusdienÂ

These are the lyrics for the song "12 PÇcpusdienÂ" played by "100. Debija". You can download "12 PÇcpusdien - 100. Debija" Mp3 Music by clicking the link below.


Neteikdu Tev
Kur mçs ejam
Vçl cedd mums nav galâ
Pacieties vçl
Nevar sev
Panemt visu bet gan jau
Varbut tur sâkums dienai
Tu brînîsies
Vai
Varbut tur nonâksim
Kur beidzas laiks
Dauzâs Tev sirds
Jutu troksnî es dajâ
Pagaidi mazliet lai nezina vajâ
Turi ciet acis
Vçl never tâs vadâ
Pusnaktî visu Tu reszçsi
Nejautâ kur
Un cik tâlu
Jau esam no mâjâm
Ko meklçjam deit
Ielas aizmirstas çnas zem kâjâm
Labâk bus mums
Tâlâk dodies
Lai
Vakars zud
Tomçr nakts jau pretîm mâj

Other songs by 100. Debija

View all songs of 100. Debija

Welcome to 100. Debija - 12 PÇcpusdien The lyrics & musics in Mp3-Download-Lyrics.com are the property of their respective authors, artists, trademarks and labels. This site lists this resources for educational purposes only.